> POSICIONAMENT WEB SEO>INFORME D'OPTIMITZACIÓ DE LA SEVA PÀGINA WEB

INFORME D'OPTIMITZACIÓ DE LA SEVA PÀGINA WEB

INFORME D'OPTIMITZACIÓ DE LA SEVA PÀGINA WEB

INFORME D'OPTIMITZACIÓ DE LA SEVA PÀGINA WEB

Li lliurarem informe detallat dels canvis a realitzar al seu web per a una correcta optimització. Si desitja optimitzar altres sub pàgines del seu Lloc ha d'afegir el producte tantes vegades com a pàgines desitgi optimitzar

Aparèixer a la primera pàgina de resultats s'aconsegueix a través de l'Optimització + una bona Autoritat de Pàgina i Autoritat de Domini

Veure Autoritat de Domini i de Pàgina

100 comandes com màxim

60,50 €

Afegir a la cistella

Més informació

Aspectes relatius a l'Optimització del Codi de la seva Pàgina Web

A continuació posarem de manifest tots aquells aspectes rellevants que incideixen de manera directa o indirecta al posicionament d'una Pàgina Web

 

1.- Títol de la Pàgina Web

Es requereix l'etiqueta "Title" a tots els documents HTML i defineix el títol del document. Aquesta etiqueta mostra el títol de la pàgina en la barra d'eines dels navegadors i als resultats de cerca dels cercadors (SERPs). També proporciona el títol de la pàgina quan s'afegeix als favorits. L'etiqueta descriptiva "Title" és important per ajudar als motors de cerca a determinar la rellevància de la seva pàgina web per a determinades paraules clau.

El títol de la seva Pàgina Web ha de tenir com a màxim 70 caràcters, ja que els cercadors tallen a partir del caràcter 71

 

2.- Descripció de la Pàgina Web

La meta etiqueta "Description" pretén ser un resum breu i precís del contingut de la seva Pàgina Web. Aquesta descripció incideix de manera directa a les posicions dels resultats de cerca dels cercadors (i d'altra banda, aconseguir que l'usuari entri al seu Lloc web o no). Calibrar de manera correcta aquesta meta etiqueta és una de les claus importants per a l'optimització clàssica.

La descripció de la seva Pàgina Web ha de tenir com a màxim 160 caràcters, ja que els cercadors tallen a partir del caràcter 161.

 

3.- Densitat de Paraules Clau

La meta etiqueta "Keywords" o "Paraules Clau" va quedar obsoleta a causa d'un mal ús generalitzat d'aquesta eina. Es va practicar un abús indiscriminat de paraules clau que no definien ja els Llocs web. Ara els cercadors prenen com a referència les paraules més repetides d'una Pàgina Web com a Paraules Clau. Tampoc s'ha d'abusar i posar 100 vegades la mateixa paraula ja que si aquesta supera el 4% del contingut global es considerarà que s'està incorrent en pràctiques il·lícites o "Spam".

La forma correcta seria calibrar aquestes paraules clau entre un rang del 2% al 4%.

 

4.- Aplicació de les Paraules Clau a les meta etiquetes

Ha d'inserir les seves Paraules Clau tant a la meta etiqueta "Títol" com a la meta etiqueta "Descripció". Una correcta aplicació de les Paraules Clau a les meta etiquetes ajuda als cercadors a identificar l'assumpte o tema de la seva Pàgina Web.

 

5.- Encapçalats H1

Encapçalats H1 són etiquetes HTML que poden ajudar a emfatitzar temes i paraules clau importants dins d'una Pàgina Web. La seva aplicació té una incidència notable al posicionament.

 

6.- Encapçalats H2

Encapçalats H2 són etiquetes HTML que poden ajudar a emfatitzar temes secundaris i paraules clau dins d'una Pàgina Web.

 

7.- Arxiu Robots.txt

Els motors de cerca envien petits programes anomenats aranyes o robots per buscar el seu lloc i obtenir informació per poder indexar correctament les seves Pàgines Web als resultats de cerca i d'aquesta forma poder ser trobats pels usuaris d'Internet. Si hi ha arxius i directoris que no desitja indexar o fer públics pels motors de cerca, pot utilitzar l'arxiu "robots.txt" per definir on els robots no han d'anar.

Aquests arxius, són arxius de text molt simples que es col·loquen a la carpeta arrel del seu lloc web: http://www.elseullocweb.com/robots.txt

Hi ha dues consideracions importants a tenir en compte quan s'utilitza "robots.txt":

L'arxiu "robots.txt" és un arxiu a la disposició del públic, qualsevol pot veure què seccions del seu servidor no desitja que siguin indexades pels robots.

Els robots poden ignorar el seu "robots.txt", robots especialment de malware que exploren la web a la recerca de vulnerabilitats de seguretat.

 

8.- Mapa del lloc

Els Mapes del Lloc poden crear-se de diverses formes: sitemap.xml, sitemap.xml.gz o sitemapindex.xml.

És una forma senzilla per informar als motors de cerca sobre les pàgines del seu Lloc web que estan disponibles per al rastreig. A la seva forma més simple, un mapa del lloc és un arxiu XML que enumera les URL d'un lloc juntament amb les metadades addicionals sobre cada URL (quan va ser l'última actualització, la freqüència de canvi, i l'important que és, en relació amb les altra URL del lloc) perquè els motors de cerca puguin rastrejar de manera més intel·ligent el seu Lloc web.

 

9.- Favicones

Els Favicones són petites icones que apareixen a la barra de navegació del seu navegador. També es guarden al costat del títol de la seva adreça URL quan s'afegeix a Favorits aquesta pàgina. Poden ajudar a millorar la marca del seu lloc i facilitar la tasca als usuaris a l'hora de poder trobar el seu lloc a la seva llista de Favorits.

 

10.- Percentatge de Text visible en relació al Codi

Consulti el codi font de la Pàgina Web amb la finalitat de saber el tamany del contingut del text en comparació de l'estructura (codi HTML). Aquest percentatge no és un factor de classificació directa pels motors de cerca, però hi ha altres factors que depenen d'ell, com la velocitat de càrrega del lloc i l'experiència de l'usuari.

 

11.- URLs Amigables

Els Llocs web que incorporen bases de dades, com els gestors de contingut, en general generen URLs de pàgines numèriques. S'han d'associar a paraules que tinguin relació amb l'assumpte o contingut de la pàgina, en general solen ser els títols de les pàgines.

URL no amigable d'aquesta pàgina: http://www.mesgirona.biz/index.php?id_product=11&controller=product&id_lang=2

URL amigable d'aquesta pàgina: http://www.mesgirona.biz/informe-d-optimitzacio-de-la-seva-pagina-web-mes-girona

 

12.- Google Analytics

El script de Google Analytics no influeix de manera directa al Posicionament però ajuda a determinar les fonts del seu tràfic web i les seves estadístiques de visites.

 

13.- Guions Baixos vs. Guions Mitjans

Revisi que els seus URLs i adreces URL no continguin guions baixos ( _ ). El consell general és utilitzar guions mitjans ( - ) i no guions baixos ( _ ). Google considera els guions com a separadors entre paraules a una adreça URL - a diferència dels guions baixos que es consideren la continuació de la paraula.

 

14.- Atribut ALT de les Imatges

Si una imatge no es pot visualitzar (src erroni, connexió lenta, etc.), l'atribut ALT proporciona una informació alternativa. L'ús de paraules clau i títols llegibles als atributs ALT és una bona pràctica de SEO perquè els motors de cerca no poden veure realment les imatges. Per a imatges amb un paper decoratiu (fons, cantonades arrodonides, etc...) s'aconsella utilitzar una imatge amb atribut ALT buit o un fons CSS.

 

15.- Estils en línia CSS

Una propietat d'estils en línia CSS s'agrega mitjançant l'atribut style="aquí-l-estil" d'una etiqueta específica. Al barrejar el contingut amb la presentació es poden perdre alguns avantatges de les Fulles d'Estil. És una bona pràctica SEO, moure tots els estils en línia CSS a un arxiu extern amb la finalitat de fer que la seva pàgina sigui "més lleugera" tant al pes, com disminuint el percentatge de codi.

 

16.- Tamany de la Pàgina HTML

La tamany HTML, és el tamany de tot el codi HTML de la seva Pàgina Web - aquesta tamany no inclou imatges, javascripts externs o arxius CSS externs. El tamany d'una Pàgina Web no ha de superar mai els 35Kb.

Si la Pàgina Web supera aquest límit, el temps de càrrega de la pàgina serà més de l'acceptable, podrà perdre visitants per les llargues esperes, i en definitiva una disminució dels ingressos.

Bones mesures per reduir el tamany HTML són: l'ús de la Compressió de l'HTML, dissenys CSS, Fulles d'Estil externes, i movent el Javascript a arxius externs ".js".

 

17.- Compressió HTML - GZIP Compression

Vostè ha de Comprimir el Codi HTML per reduir el tamany de la seva Pàgina Web i el temps de càrrega - això li ajudarà a retenir als visitants i incrementar el seu percentatge de pàgines vistes. Si estigués utilitzant la compressió, vostè podria estar comprimint el tamany de les seves Pàgines HTML fins a un 80% - el que reduiria encara més el temps de càrrega de les seves Pàgines.

 

18.- Caché de la Pàgina

Comprovi si el seu lloc està utilitzant pàgines en caché. Caché redueix el temps de càrrega del servidor (per a les pàgines de contingut estàtic) i accelera la visualització de la pàgina. Caché també redueix els requisits d'ample de banda fins a un 80%.

L'emmagatzematge en caché té més sentit per a les pàgines d'alt tràfic que el seu contingut no canvia a cada vista de pàgina.

Els mètodes d'emmagatzematge en caché més comuns són Quickcache i jpcache.

La caché també sol comprimir l'HTML, i redueix encara més el tamany de pàgina i el temps de càrrega.

 

19.- Pàgines o arxius en Flash

S'ha d'intentar evitar incorporar arxius en Flash, ja que els Smartphones i Tablets no permeten la seva visualització. Els usos d'internet estan canviant i ara hi ha més usuaris des de dispositius mòbils que des d'ordinadors de sobretaula.

 

20.- Taules Niades

Les taules niades ralenteixen la renderització de pàgines al navegador de l'usuari. S'ha d'intentar crear una correcta estructura de continguts evitant les taules niades. S'aconseguirà tenir menys codi, menys pes, menys temps de càrrega, etc...

 

21.- Expiració de les Imatges al .htaccess

Especifiqui una futura data de venciment per a les seves imatges. Els navegadors veuran aquesta etiqueta i emmagatzemaran l'imatge a la caché del navegador de l'usuari fins a la data especificada (perquè no hagi de tornar a sol·licitar la imatge al servidor). Això accelera la càrrega de la seva Pàgina Web la propera vegada que l'usuari visiti el seu lloc.

 

22.- Frames o iFrames (marcs)

Els marcs són utilitzats pels programadors per mostrar una sèrie de documents HTML, al mateix temps. L'usuari arriba a veure una pàgina web completa, però les aranyes i robots que visiten el seu web només veuran un munt de pàgines no relacionades.

 

23.- Temps de càrrega d'un Lloc Web

El temps de càrrega d'un Lloc web no ha d'excedir mai del marge de 5 segons. Si el seu Lloc web supera aquest marge haurà de realitzar els ajustos pertinents esmentats en apartats anteriors.

 

24.- Compressió d'arxius Javascript

Ha de comprimir tots els seus arxius Javascript (.js) externs. Per a aquesta tasca es pot utilitzar un Compressor JS en línia. Reduirà el temps de càrrega del seu Lloc Web!

 

25.- Compressió de Fulles d'Estil CSS

Ha de comprimir tots les seves Fulles d'Estil CSS (.css). Per a aquesta tasca es pot utilitzar un Compressor CSS en línia. Reduirà el temps de càrrega del seu Lloc Web!

 

26.- Canonicalització d'URLs

La Canonicalització descriu com un lloc pot usar diferents adreces URL de la mateixa pàgina (per exemple, si http://www.elseullocweb.com i http://elseullocweb.com mostren la mateixa pàgina, però no redireccionen cap a la mateixa URL).

Els motors de cerca poden estar amb dubtes a l'hora de saber què URL és la correcta per a la seva correcta indexació.

També pot generar contingut duplicat, ja que les dues versions tenen el mateix contingut però amb URLs diferents, Google penalitza el contingut duplicat.

 

27.- Media Query Responsive - @media

La seva Pàgina Web ha de poder veure's des de qualsevol tipus de pantalla i tamany. Un disseny responsive utilitzant @media a les seves Fulles d'Estil CSS permetrà que els seus usuaris puguin veure el seu Lloc web sense haver d'ampliar la pantalla per poder llegir el seu contingut.

 

28.- Xarxes Socials

Ha d'integrar les seves Xarxes Socials al seu Lloc web i no simplement posar un enllaç cap a elles. L'activitat ha de sortir des del seu web cap a les Xarxes Socials i no al contrari. La més important i que no ha d'oblidar integrar és Google plus!!!